Til salg

I øjeblikket er der ingen boliger til salg.

NB !

På en ekstraordinær Generalforsamling 09 november 2023 er det besluttet at nedlægge de nuværende eksterne ventelister og åbne en ny interresseliste, hvor foreningen optager interessenter til en pulje, hvorfra fremtidige beboere vælges. Listen bliver derfor uden anciennitetsorden. Beboerne og Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på grundlaget for den nye interesseliste.

Når foreningen igen er klar til at modtage ansøgninger fra interessenter, melder vi ud her på hjemmesiden. Indtil da, kan vi ikke tage imod ansøgninger om optagelse på lister.


På generalforsamlingen den 8.4.2024, blev Foreningens værdigrundlag godkendt. Værdigrundlaget vil fremover danne grundlag for foreningens medlemmer, såvel nuværende som nye.